Utilizarea testului de diagnostic pulsional Szondi în selectia si orientarea profesionala - Vectorul de contact | Psiholog Psihoterapeut Psihiatru Coach | E-psiho.ro
Inregistrare
Autentificare
Inregistreaza-te
ca Specialist si promoveaza-ti articolele, evenimentele sau joburile
Pagina de facebook e-psiho Pagina de google plus e-psiho Canalul de twitter e-psiho Canalul de youtube e-psiho Feed RSS e-psiho Adaugare la bookmark e-psiho Adaugare ca motor de cautare e-psiho
Newsletter
Processing

Utilizarea testului de diagnostic pulsional Szondi în selectia si orientarea profesionala - Vectorul de contact

Utilizarea testului de diagnostic pulsional Szondi în selectia si orientarea profesionala - Vectorul de contact

 

Utilizarea testului de diagnostic pulsional  Szondi în selecţia şi orientarea profesională - Vectorul de contact (C)

Vectorul de contact, numit şi vectorul circular este format din factorul depresie (d) şi din factorul manie (m). Vectorul C relevă dispoziţia afectivă a individului, precum şi calitatea şi eficienţa lui cu lumea înconjurătoare.

Factorul d (depresie)

Factorul d se referă la controlarea şi posedarea obiectelor şi relaţiilor, la fidelitatea faţă de ele. În interpretarea factorului d sunt menţionate trăsăturile de personalitate cunoscute de psihanaliză drept trăsături anale: posesivitatea, ordinea, pedanteria, parcimonia. Aceşti indivizi sunt caracterizaţi fie de supraestimarea, fie de subestimarea valorii obiectelor tangibile.

Reacţia factorială d+ semnifică nevoia individului de a concretiza obiectele, în sensul că obiectele reale sunt foarte valorizate, apărând un interes crescut pentru realitatea exterioară, privită ca sursă de bunuri materiale. subiectul este deschis spre forme noi de investiţii obiectuale, dornic de schimbare, valorizează în mare măsură obiectele materiale, banii, cadourile, câştigurile, şi are, în general, interese concrete.  Caută noi obiecte şi centre de interes, fără a se fixa la unul anume. Reacţia d+ apare mai ales la indivizii cu profesii inferioare, pentru care beneficiile materiale sunt mai importante decât activitatea în sine. Arată uşurinţa de a suporta schimbările, atât din viaţa personală cât şi ale locului de muncă.
Reacţia factorială d-  caracterizează indivizii fideli, care investesc în obiecte sau relaţii care să le ofere o maximă stabilitate. Obiectele investite sunt reprezentate adesea de concepte şi idei, de valori non-materiale, netangibile. Subiecţii sunt idealişti, adesea conservatori, principiali, desfăşoară adesea activităţi care implică un grad înalt de sublimare.

Interese / Operotropism

- cu componente olfactive: drogheri, farmacişti, chimişti, fabricanţi de parfum, cizmari, tăbăcari, sondori, profesii în legătură cu gazul, cu vaporii, cu azbestul;
- cu material anal: noroi (murdărie), pământ, excremente, culori, băi de nămol;
- curăţătorie anală ca formaţiune reacţională împotriva murdăriei anale: spălătoreasa, femeie de serviciu, măturători de stradă, profesii privind ordinea, lucrători la instalaţii de epurare, maşini de gunoi, de colectare a deşeurilor, vidanjori, colectori de ziare;
- profesii puternic ordonate, până la obsesie: laborant, arhivar;
- profesii în legătură cu trecutul: anticar, cercetător de  genealogii, heraldică, istoric, profesor de istorie, colecţionar de vechituri, negustor de mărunţişuri;
- profesii de colecţionare şi acumulare: profesii de bancă de economie naţională, cercetător în ştiinţe economice, investitor bancar, speculant, agent la bursa, colecţionar de artă, muzeograf;
- fanatici ai curăţeniei în domeniul etic şi al ideologiei: moralişti, eticieni, purişti;
- profesii în ce priveşte curiozitatea: cercetători, observatori, detectivi;
- profesii de căutare: trupe de căutători şi de salvare / ajutor, lucrători la birouri de obiecte găsite;
- profesii de înnoire: revoluţionari, futurologi, utopişti.

Factorul m (manie)

Factorul m se referă la trăsăturile de personalitate legate de faza orală a dezvoltării psihosexuale. Indică nevoia subiectului de a avea un contact gratifiant, receptiv şi securizant cu ambianţa.

Reacţia factorială m+ exprimă trebuinţa subiectului de optimism, bucuria de lume şi viaţă, setea de contacte gratificante. Indică o fire sociabilă şi optimistă, capabilă şi dornică de a se bucura de contactele interumane. Subiecţii simt nevoia de a primi căldură din partea altora, fiind în acelaşi timp capabili să ofere, la rândul lor, dragoste şi afecţiune.
Reacţia factorială m- arată că subiectul îşi reprimă tendinţele orale şi refuză ideea de a se bucura prin obţinerea de satisfacţie şi siguranţă din contactul cu lumea. El este detaşat, solitar sau abandonat. Reacţia m- este un semn de tristeţe, melancolie, singurătate, stări care blochează fuziunea cu lumea sau cu un obiect al ei. În unele cazuri, această reacţie se poate exprima în comportamente antisociale (cu s- sau 0 şi e- sau 0).

Interese / Operotropism

- profesii legate de alimentaţie: produse alimentare, producţie alimentară, restaurante, producători de băuturi;
- profesii lingvistice: traducători, logicieni, logopezi, scriitori, profesori de limbă;
- profesii legate de zona gurii: stomatolog, chirurgie maxilară, cosmetică, muzicieni la instrumente de suflat, cântăreţi, oratori (politicieni), degustători, vânzători, purtători de cuvânt, telefoniste, retori, informatori;
- specialişti în  tulburări alimentare (anorexie, bulimie);
- profesii de contact: psihologi, asistenţi sociali
- profesii de comunicare tip media;
- profesii în ambianţa oamenilor care se retrag: în prejma suicidalilor, muribunzilor, morţilor, muţilor, lucrători izolaţi, în închisori, în preajma psihoticilor;
- profesii în ambianţa toxicomanilor: terapia drogaţilor, medici în instituţii de reeducare, îngrijitori şi asistenţi sociali ai alcoolicilor;
- cercetători ai râsului şi umorului (gelotologi), terapeuţi prin râs;
- profesii hipomaniacale: oamenii de bursă (care strigă, ţipă, sună tare, se agită); impresar, maistru de ceremonii;
- renunţare la contact: pustnic, viaţă monahală, eremiţi, ciobani.

Citeste mai mult:

Vectorul Sexual

Vectorul paroxismal

Vectorul Eului

Acest articol nu poate fi preluat fara acordul nostru.