Comportament deviant | Psiholog Psihoterapeut Psihiatru Coach | E-psiho.ro
Inregistrare
Autentificare
Inregistreaza-te
ca Specialist si promoveaza-ti articolele, evenimentele sau joburile
Pagina de facebook e-psiho Pagina de google plus e-psiho Canalul de twitter e-psiho Canalul de youtube e-psiho Feed RSS e-psiho Adaugare la bookmark e-psiho Adaugare ca motor de cautare e-psiho
Newsletter
Processing

Comportament deviant

Comportament deviant

Ca obiect al psihologiei – comportamentul reprezintă reacţia globală (glandulară, motorie, verbală, afectivă) – a unei persoane într-o împrejurare dată.

Prin această reacţie totală organismul uman răspunde la o situaţie trăită în funcţie  de stimulările mediului şi de tensiunile sale interne .
Sistemul specific de referinţă  pentru comportamentul  uman îl reprezintă  situaţia sau contextul social la care orice persoană răspunde prin acte, mişcări şi gesturi vizibile, observabile, în strânsă corelaţie atât cu particularităţile situaţiei, cât şi cu particularităţile şi trăsăturile personalităţii sale.
O trăsătură  este definită de Brody (1988)  ca fiind „o entitate ipotetică ce explică tendinţa unui individ de a se comporta într-o manieră similară în diverse situaţii.
Odată cu dezvoltarea procedeelor şi tehnicilor de înregistrare a reacţiilor organismelor au fost descoperite şi urmărite nu numai reacţiile exteriorizate ale organismului dar şi modificările interne ce ţin de procesele gândirii, emoţiei şi limbajului. Astfel, s-au distins două modalităţi de răspuns comportamental (Ciofu, 1974).
a)    comportamentul aparent, care include reacţiile exteriorizate ale persoanei, observabile direct, cum ar fi limbajul vorbit sau gestual, mimica, activitatea de mişcare a membrelor sau corpului ;
b)    comportamentul inaparent, care include modificările interne, indirect decelabile, ce însoţesc procesele gândirii, emoţiei, limbajului şi anume, modificările ritmului respirator, ale ritmului cardiac, a secreţiei salivare, intensificarea activităţii glandelor sudoripare, a compoziţiei chimice şi hormonale a sângelui, creşterea conductanţei electrice a pielii.
Psihologia judiciară  este interesată în primul rând  de ceea ce reprezintă devianţa în materie de comportament. Devianţa reprezintă o abatere de la normele unui grup. Comportamentul deviant  ca atare – semnifică deviaţiile în sens negativ, antivaloric, de tipul a tot ceea ce este denumit în termeni generici , comportament antisocial, criminalitate sau infracţionalitate.
Comportamentul deviant poate fi înţeles în două moduri:
1 -  fie ca produs al incapacităţii funcţionale a individului, datorată unor deviaţii fiziologice sau anormalităţii psihice;
2  - fie ca rezultat al unui comportament perfect normal, dar incompatibil, cu standardele de normalitate de grupuri.
Observaţiile ştiinţifice propun o interpretare diferenţiată a abaterilor de la normele sociale:
-    comportament deviant – se referă la abaterile de la normele sociale;
-    comportament aberant - se referă la aspectele medico-legale  psihiatrice sau psihopatologice.
De cele mai multe ori când trebuie să „traducem” semnificaţiile  producerii unei infracţiuni , motivaţia capătă coerenţă logică prin apelurile repetate la polaritatea normal – patologic.
Invariabil, dilema se concentrează în jurul întrebării: cât este normal şi cât este patologic într-o infracţiune.
În aceste situaţii autorul unei infracţiuni este supus unei expertize medico-legale, activitate care apreciază starea psihică a personalităţii deviante  prin precizarea diagnosticului şi excluderea simulării, stabileşte trăsăturile esenţiale ale personalităţii expertizate şi poziţionează stadiul evolutiv în care se află tulburările comportamentale ale individului. În eventualitatea că reliefarea trăsăturilor celui în cauză  prezintă forme de periculozitate socială sau de potenţă infracţională este obligatorie instituirea unor măsuri de ordin medical, pedagogic sau social-juridic, toate acestea vizând protecţia sa socială şi corectarea propriu-zisă.
-    comportamentul antisocial sau infracţional când se referă la aspectele judiciare, la abaterile şi încălcările normelor juridice penale fiind definit ca totalitatea manifestărilor individuale şi sociale care se abat  de la prevederile normelor pe care societatea le instituie şi a căror respectare  o impune tuturor membrilor săi.
Gradul de periculozitate al unui comportament  antisocial depind în mare măsură, de caracterul  coercitiv sau dimpotrivă  permisiv al normelor sociale.
Sistemul nostru penal utilizează expres noţiunea de infracţiune, nu de delict sau crimă. Prin art.17 din Codul Penal al României, infracţiunea este definită ca o faptă care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală.
Din punct de vedere psihologic, infracţiunea reprezintă o manifestare comportamentală deviantă – ce constă în încălcarea unor norme codificate de către societate, manifestare cu conţinut antisocial, faţă de care se iau anumite atitudini, prin aplicarea de sancţiuni penale .

Citeste mai mult:

Forme particulare ale comportamentului deviant
Violenta in familie

Acest articol nu poate fi preluat fara acordul nostru.